Havforsknings-rapporten 2010

Written by Bjørnar Nygård on . Posted in Inprint

Under dykking 30.12.08 tok jeg bildet av en merket Atlantisk kveite - Hippoglossus hippoglossus, nordøst på Austevoll. Dette var en av oppdrettskveitene som Havforskningsinstituttet merket og satt ut i midten av november i 2008.
Havforskningsinstitutet har i disse dager kommet ut med Havforskningsrapporten 2010 - Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet.

Dette er en sammenslåing av våre to tidligere statusrapporter Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk. Rapporten beskriver tilstanden i kyst- og havområdene og inneholder oppdaterte nøkkeltall for ressursene langs kysten, i oppdrett og i havet. I andre halvdel presenteres en alfabestisk artsoversikt. Bildet mitt er brukt som illustrasjon i rapporten om Kveite.

Her finner du Havforskningsrapporten 2010 og en direkte link til rapporten om Kveite - Atlantisk (PDF dokument).